WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE

Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości pobierania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczeniach np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, emerytura/renta, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku) można składać od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.

Wzór wniosku do pobrania tutaj