Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wzorem lat ubiegłych kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt ten rozpoczął się od kwietnia i potrwa do końca grudnia 2013r.

            W ramach Projektu wsparciem zostało objętych 11 kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z tym podpisano z uczestniczkami projektu  11 deklaracji uczestnictwa oraz kontraktów socjalnych.

            W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji w tym aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna. Realizowane one są przez pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego. Jak co roku zapewniamy udział w szkoleniach, dzięki którym uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności dotyczące intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

            W dniach 04-11.06.2013r. odbyło się szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, w ramach którego zaproszono potencjalnego pracodawcę do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z uczestniczkami projektu. Celem spotkania było sprawdzenie swoich możliwości i umiejętności na rynku pracy.

            Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z odbytego szkolenia z doradca zawodowym.

IMG_1004 IMG_1006 IMG_1013 IMG_1021 IMG_1028 IMG_1056