APEL BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN

W związku z utrzymującymi się mrozami, proszę mieszkańców naszej Gminy o zwrócenie uwagi, czy nasi sąsiedzi nie potrzebują pomocy. Najbardziej zagrożoną grupą społeczeństwa są osoby starsze, niepełnosprawne i samotne. Nasza życzliwość i wrażliwość pomoże zapobiec nieszczęściu, w tym również zgonu z wychłodzenia.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy można zgłaszać do:

  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie telefon : 58 536 12 47,
    poza godzinami pracy: 690 160 024
  • Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie telefon : 58 536 1261
  • Sołtysów poszczególnych sołectw
  • Komisariatu Policji w Pelplinie telefon 58 530 8320
  • Straży Miejskiej w Pelplinie telefon 58 536 1261 ( wew. 35 lub 36)
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Pelplinie telefon 58 536 1700

 

Patryk Demski

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin