APEL !

                              APEL !!
         W dniu 7 lutego 2012 r. w miejscowości Ciekocinko, wsi popegeerowskiej , w Gminie Choczewo uległ spaleniu wielorodzinny budynek mieszkalny. Osiem rodzin,( 29 osób) w tym 10 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 20 lat pozostało bez dachu nad głową.  W związku z tą tragedią Wójt Gminy Choczewo podjął działania mające na celu zapewnienie wszechstronnej pomocy oraz zamiar odbudowy budynku, ponieważ poszkodowani w pożarze nie będą w stanie samodzielnie takich działań podjąć , gdyż budynek nie był ubezpieczony a dodatkowo nie dysponują środkami finansowymi.
W związku z powyższym zwracamy się do osób prywatnych oraz firm budowlanych o wsparcie finansowe jak i rzeczowe.
 
Numer konta na które można dokonywać wpłat :
KBS O/Choczewo nr 35835000042601983920000030 
Z dopiskiem : pomoc dla pogorzelców z Ciekocinka
Za wszelkie wsparcie, w imieniu rodzin oczekujących na pomoc, z góry serdecznie dziękujemy.