Archiwum autora: MOPS Pelplin

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Pelplin
.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczenia np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, decyzja od emerytury/renty, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym
z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku – za sierpień 2023) można składać
od
1 września 2023 r. do 15 września 2023 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2023/2024

Od 1 Lipca 2023 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023  dla świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2023 r., a od 1 sierpnia 2023 r.  dodatkowo w formie papierowej.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL: EMP@TIA

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w ramach przeprowadzonej w br. waloryzacji, ulegnie podwyższeniu z dotychczasowej kwoty 900 zł do kwoty 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

POMOC ŻYWNOŚCIOWA LIPIEC 2023 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w VII 2023 r.:

A-J  11-07-2023 r.
K-P 12-07-2023 r.
R-Ż 13-07-2023 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. MLEKO
2. OLEJ
3. POWIDŁA
4. CUKIER
5. MAKARON
6. SZYNKA KONSERWOWA

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.