Badanie liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Pelplin

      W związku z pismem Wojewody Pomorskiego o mobilizacji służb samorządowych odpowiedzialnych za pomoc społeczną i bezpieczeństwo obywateli, dotyczącym okresu zimowego, nasza gmina weźmie udział w ogólnopolskim badaniu liczby osób bezdomnych, które zostanie przeprowadzone w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r.

Służby odpowiedzialne za ten rodzaj bezpieczeństwa odwiedzą miejsca mieszkalne i niemieszkalne, takie jak: pustostany, altanki w ogródkach działkowych, dworce i inne miejsca, w których istnieje możliwość przebywania osób bezdomnych.

Wyniki badania po opracowaniu mogą zostać wykorzystane przy kreowaniu polityki lokalnej w zakresie problematyki bezdomności.