BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w związku z prowadzeniem na terenie naszego powiatu Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej informuje o bezpłatnych szczepieniach przeciw pneumokokom.

Beneficjentami programu mogą być osoby w wieku powyżej 65. roku życia, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka. W pierwszej kolejności są to osoby, które chorują przewlekle na schorzenia dolnych dróg oddechowych oraz są mieszkańcami powiatu tczewskiego.

Program został opracowany w celu zapobiegania zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom wśród populacji objętej programem. W województwie pomorskim od wielu lat obserwowana jest najwyższa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce. Duża liczba zachorowań, często kończących się zgonem, dotyczy osób starszych.

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom realizowane są przez ZOZ Medical Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne przy ul. Wojska Polskiego 5 A w Tczewie. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 58 501 01 21 (poniedziałek-piątek od 10.00-15.00). Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka lub inną dokumentację, na podstawie której będzie można potwierdzić tą przynależność.