DOBRY START 300+

Złóż wniosek o świadczenie ,,Dobry start” 300 +

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, bankowości elektronicznej.

Tylko portal ,,Empatia” (http://empatia.mpips.gov.pl/) oferuje usługę złożenia wniosku przez Internet nie tylko o świadczenie dobry start, ale także na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy. Składanie wniosków odbywa się przy użyciu przyjaznego do wypełniania kreatora.

Abyś mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry start” za pomocą portalu ,,Emp@tia”: musisz założyć konto na portalu ,,Empatia” przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pod tym adresem przeczytasz jak założyć profil zaufany: (http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Uwaga!

Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, dlatego rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, osoby uczące się będącymi osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio
w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTALE: EMP@TIA, ePUAP, BANK.

Ponieważ:

-można je wysłać z dowolnego miejsca,

-bez przychodzenia do Ośrodka,

-bez oczekiwania w kolejce,

– wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.