Działalność Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie w 2008 r.

Centrum Interwencji Kryzysowej mieści się przy Domu Dziecka  w Tczewie ul.Wojska Polskiego 6. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 058-530-07-92 lub  058-530-07-93, lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie ul.Plac Grunwaldzkim 7,  tel.058-536-1247.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Spolecznej

mgr Maria Pańczyk