Dzieci z Ukrainy w Pelplinie

Większość uczestników ma polskie korzenie i uczy się języka polskiego na zajęciach fakultatywnych. Dlatego tak ważne było dla nich doskonalenie mowy i poznawanie kraju swoich przodków. W czasie pobytu brali udział w zajęciach lekcyjnych. Prócz nauki  języka brali udział w ciekawych wycieczkach i różnych imprezach takich jak: ognisko w Brodach, dyskoteka, „Dzień Kociewski” czy zajęcia sportowe w Zespole Szkół Nr 1. Zwiedzali piękne zakątki naszego regionu Gniew, Malbork, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Byli również na Kaszubach w Garczynie, Szymbarku i Wdzydzach. Pobyt gości został sfinansowany ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pelplinie.