Gdzie załatwię swoją sprawę?

Sprawy niżej wymienione można załatwić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, przy Placu Grunwaldzkim 7/1

Dział Pomocy Społecznej – sprawy związane z:

 1. zasiłkiem celowym pieniężnym i rzeczowym
 2. zasiłkiem okresowym pieniężnym
 3. zasiłkiem stałym
 4. pomocą na dożywianie
 5. usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
 6. pobyt w domu pomocy społecznej
 7. pobyt w schronisku
 8. pomocą w rozwiązywaniu problemów

 

Dział Świadczeń Socjalnych– sprawy związane z:

 1. świadczeniem rodzinnym
 2. świadczeniem wychowawczym
 3. funduszem alimentacyjnym
 4. dodatkiem mieszkaniowym
 5. refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

 

Dział Księgowo-Administracyjny – sprawy związane z :

 1. stypendiami socjalnymi

Ponadto Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę od godzinach 15:00-17:00.