Gdzie załatwię swoją sprawę?

Sprawy niżej wymienione można załatwić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie, przy Placu Grunwaldzkim 7/1

Dział Pomocy Społecznej – sprawy związane z:

 1. zasiłkiem celowym pieniężnym i rzeczowym
 2. zasiłkiem okresowym pieniężnym
 3. zasiłkiem stałym
 4. pomocą na dożywianie
 5. usługami opiekuńczymi
 6. pomocą w rozwiązywaniu problemów.

 

Dział Świadczeń Socjalnych– sprawy związane z:

 1. świadczeniem rodzinnym
 2. świadczeniem wychowawczym
 3. funduszem alimentacyjnym
 4. dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym.

 

Dział Księgowo-Administracyjny – sprawy związane z :

 1. stypendiami socjalnymi.