Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Nabór wniosków 2023 r.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności. Wnioski na 2023 r. można składać do dnia 17.02.2023 r., do godz. 13:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek – druk