Grupa edukacyjna umiejętności wychowawczych

Grupa adresowana jest do rodziców zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoich relacjach z dziećmi. Celem grupy jest uczenie się:
– lepszego porozumiewania z dziećmi,
– towarzyszenia dzieciom w ich problemach,
– radzenia sobie z „trudnym” zachowaniem dzieci,
– stawiania dzieciom granic,
– pozytywnego wzmacniania dzieci,
– rozpoznawania czyim problemem jest trudność występująca w relacji z dzieckiem,
– negocjacji i mediacji,
– rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb, ograniczeń i świadomego używania ich w kontakcie z dzieckiem.

Grupa ma charakter edukacyjny. Jest prowadzona w formie warsztatów, w oparciu o metodę Mazlish i Faber.

Zapisy do grupy przyjmowane są u pracowników socjalnych MOPS Pelplin w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.
Tel. 58 536-12-47.