INFORMACJA

Informujemy, że od dnia od 1 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie
z ograniczeniami wynikającymi z rekomendacji Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej zamieszczamy zasady w celu właściwej obsługi interesantów.

  1. Interesanci wchodzą do ośrodka pojedynczo. Osoby oczekujące przebywają na zewnątrz budynku
  2. Interesant wchodzący do ośrodka:

a) ma założoną maseczkę,
b) ma mierzoną temperaturę,
c) dezynfekuje dłonie.