INFORMACJA!

Jeśli jesteś osobą POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM?  

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, możesz starać się
o zwrot kosztów rehabilitacji oraz pomoc finansową i materialna!

Lista adresów w raz z danymi kontaktowymi  oraz wykaz dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości  www.ms-gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.porzywdzeni.gov.pl.