INFORMACJA

MIEJSKI OŚRODEK POMOC SPOŁECZNEJ W PELPLINIE

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. jest czynny w:

– poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 15.30
– środa: od godz. 7.30 do godz. 16.00 (6.04.2016 r. i 13.04.2016 r. od godz.7.30 do godz. 18.00)
– piątek: od godz 7.30 do godz. 15.00
– sobota dnia 02.04.2016 r.: od godz. 7.30 do godz. 14.00

Od 1 kwietnia 2016 r. MOPS realizuje w szczególności niżej wymienione zadania:

  1. pomoc społeczna,
  2. stypendia szkolne,
  3. dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne,
  4. świadczenia rodzinne
  5. fundusz alimentacyjny
  6. Świadczenia wychowawcze (500+).