INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o nowym harmonogramie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych na rok 2023 wypłacanych w kasie BS Skórcz O/Pelplin.