INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o nowym harmonogramie  wypłat gotówkowych świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych na rok 2022 wypłacanych w kasie BS Skórcz O/Pelplin.

Harmonogram wypłat gotówkowych na rok 2022

Zakres

Miesiąc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

A – K

20 21 21 21 19 20 21 22 21 20 21 19

L – Ż

21 22 22 22 20 21 22 23 22 21 22 20