INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN W RAMACH PROGRAMU FEAD

Osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza  1707,20 zł i rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1320,00 zł mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie po skierowanie na produkty żywnościowe w ramach programu FEAD.

Po skierowania można zgłaszać się w godzinach otwarcia MOPS Pelplin do pracowników socjalnych.