INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PELPLIN

W związku z aktualną  sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie zwraca się z prośbą do osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej aby w celu załatwienia wszelkich spraw kontaktowały się telefonicznie pod nr tel. 58 536 12 47 lub e-mail poczta@mops.pelplin.pl. Ograniczeniu podlega także obsługa mieszkańców przez pracowników socjalnych.

Ponadto biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko epidemiologiczne zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Pelplin o zakładanie kont bankowych w celu realizacji wypłat świadczeń.