Informacja dla osób bezrobotnych

W programie mogą wziąć udział osoby bezrobotne – KOBIETY I MĘŻCZYŹNIbez kwalifikacji zawodowych, zamierzający zmienić kwalifikacje zawodowe, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach PROGRAMU osoby bezrobotne mogą uzyskać następujące rodzaje wsparcia: poradnictwo zawodowe; szkolenia z zakresu rozwoju osobowego, aktywizacji i reintegracji zawodowej; szkolenia specjalistyczne związane z zawodami budowlanymi; zdobycie koniecznych uprawnień; staże oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Dodatkowo przewiduje się: zwrot kosztów ponoszonych przez osobę bezrobotną na dojazdy do miejsca szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego; zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania w okresie pierwszego roku zatrudnienia, a także organizację giełd pracy i kierowanie na targi pracy uczestników, którzy nie uzyskali zatrudnienia po odbyciu szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego.

KONTAKT:

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE
AL. SOLIDARNOŚCI 14 A
TEL. 058-532-82-72/73; 531-34-15

http://pup.tczew.ibip.pl