INFORMACJA DOT. WYPŁATY ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że wypłaty gotówkowe świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze) za czerwiec 2020 r. odbędą się w Banku Spółdzielczym w Pelplinie, zgodnie z harmonogramem.

A-K 22 czerwca 2020 r.

L-Ż 23 czerwca 2020 r.