Informacja o wypoczynku wakacyjnym dla dzieci i młodzieży w 2008 roku

Pierwszy turnus odbędzie się od 05 do 18 lipca w Jarosławcu i weźmie w nim udział 22 dzieci. Drugi turnus odbędzie się od 02 do 15 sierpnia również w Jarosławcu i udział weźmie 25 dzieci z miasta i gminy Pelplin. MOPS otrzymał również 7 miejsc, w zorganizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, koloniach dla dzieci z rodzin najuboższych do 14 roku życia, w Przywidzu od 09 do 23 lipca 2008 roku. Wzorem lat ubiegłych o dzieci z rodzin z terenów wiejskich, w tym dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej zadbała Agencja Nieruchomości Rolnych, która sfinansowała kolonie letnie  w Człuchowie od 24 czerwca do 07 lipca, dla 22 dzieci z naszej gminy.

Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta wypoczynkowa dostarczy wiele atrakcji, wrażeń i nowych znajomości naszym dzieciom.