KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE PELPLIN

Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny, realizowane jest w Dziale Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku.

Telefon – 58 536 428 lub 58 536 38 60.