Archiwum kategorii: Aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA MAJ 2023 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w V 2023 r.:

A-J  24-05-2023 r.
K-P 25-05-2023 r.
R-Ż 26-05-2023 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. MLEKO
2. OLEJ
3. POWIDŁA

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Nabór wniosków 2023 r.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności. Wnioski na 2023 r. można składać do dnia 17.02.2023 r., do godz. 13:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wniosek – druk