Archiwum kategorii: Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

POMOC ŻYWNOŚCIOWA WRZESIEŃ 2022 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w IX 2022 r.:

A-J  26-09-2022 r.
K-P 27-09-2022 r.
R-Ż 28-09-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. olej
2. cukier

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnymw formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć również obywatele Ukrainy.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczenia np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, decyzja od emerytury/renty, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowymz miesiąca poprzedzającego składanie wniosku – za sierpień 2022) można składaćod 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

POMOC ŻYWNOŚCIOWA WRZESIEŃ 2022 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w IX 2022 r.:

A-J  05-09-2022 r.
K-P 06-09-2022 r.
R-Ż 07-09-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. groszek z marchewką
2. szynka drobiowa
3. koncentrat pomidorowy
4. szynka wieprzowa
5. powidła śliwkowe
6. mleko UHT
7. makaron

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

DODATEK WĘGLOWY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Pelplinie informuje, że wnioski w sprawie dodatku węglowego będą przyjmowane w siedzibie ośrodka, Plac Grunwaldzki 7/1 w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 -15:30
Środa 7:30 -17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

KLAUZULA RODO

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje o możliwości pobierania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnymw formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pelplin.

Wniosek o stypendium szkolne mogą złożyć również obywatele Ukrainy.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (zaświadczenia np. o wynagrodzeniu z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, dochodach z gospodarstwa rolnego, decyzja od emerytury/renty, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłku, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniach pielęgnacyjnych zasiłkach dla bezrobotnych, alimentach, dodatku mieszkaniowym
z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku – za sierpień 2022) będzie można składać
od
1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Wnioski można pobrać w siedzibie ośrodka lub z linku poniżej.

Wzór wniosku do pobrania tutaj