Archiwum kategorii: Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 Lipca 2022 r. rozpoczyna się nowy okres przyjmowania wniosków.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023  dla świadczeń rodzinnych oraz  świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2022 r., a od 1 sierpnia 2022 r.  dodatkowo w formie papierowej.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL: EMP@TIA

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Fundusz alimentacyjny

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

POMOC ŻYWNOŚCIOWA CZERWIEC 2022 r. – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w VI 2022 r.:

A-J  22-06-2022 r.
K-P 23-06-2022 r.
R-Ż 24-06-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. groszek z marchewką
2. szynka drobiowa
3. koncentrat pomidorowy
4. szynka wieprzowa
5. powidła śliwkowe
6. mleko UHT
7. filet z makreli
8. makaron

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie, informuje, że 30 czerwca  upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez aplikację ZONE. https://ceeb.gov.pl/

Do złożenia deklaracji w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Mieszkańcy nie posiadający profilu zaufanego proszeni są o wypełnienie formularza w formie papierowej i złożenie go w sekretariacie urzędu.

Druki dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  bądź do pobrania w tutejszym urzędzie.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – INFORMACJA

Alfabetyczny plan wydawania żywności w V 2022 r.:

A-J  24-05-2022 r.
K-P 25-05-2022 r.
R-Ż 26-05-2022 r.

Żywność wydawana będzie w godzinach 8:00 – 12:00

Asortyment:
1. groszek z marchewką
2. szynka drobiowa
3. koncentrat pomidorowy
4. szynka wieprzowa
5. powidła śliwkowe
6. mleko UHT
7. filet z makreli

Miejsce wydawania – PKPS Pelplin, ul. Mickiewicza 23
Warunkiem otrzymania paczki jest uzyskanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, które wydawane jest przez pracowników socjalnych właściwych dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.