Archiwum kategorii: Komisja alkoholowa – ogłoszenia

Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2016 r. można składać od dnia 19.01.2016 r. do dnia 31.01.2016 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Nabór wniosków

       Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2015 r. można składać od dnia 13.11.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie , Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Ogłoszenie o naborze wniosków.

      Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2014 r. można składać od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

     

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Maria Pańczyk