Kolonie letnie dla dzieci ..

  • 14 lipiec do 23 lipiec  -Gąsawa koło Biskupina  33 dzieci  ( 3 finansowanych z GK ds. PiRPA, 30 dzieci finansowanych z MOPS Pelplin). 

Image

Image

 

  •   2 do 15 lipca – Dom Harcerza w Gdańsku-  20 dzieci z terenów wiejskich – finansowane z Kuratorium Oświaty

Image

Image

  •   13 do 27 lipca – Szteklin – 2 dzieci z terenu miejskiego- finansowane z Kuratorium Oświaty.