Kolonie realizowane przez MOPS Pelplin

               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie przygotował w bieżącym roku 91 miejsc na koloniach dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin oraz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu (kolonie z programem profilaktyki uzależnień). Kolonie realizowane są przy współudziale finansowym Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin.
Pierwszy turnus kolonijny dla 43 dzieci z miasta i gminy Pelplin rozpoczął się już 20 czerwca i trwać będzie do 29 czerwca, następny turnus odbędzie się w dniach od 13 do 22 sierpnia i weźmie w nim udział 30 dzieci. Oba turnusy umiejscowione są w Pucku-Rzucewie.
             Od Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku otrzymaliśmy 16 miejsc na koloniach zorganizowanych dla dzieci z terenów wiejskich, w dniach 22 lipca do 4 sierpnia w Bazie Kolonijnio-Obozowej „Skaut” w Orkuszu oraz 2 miejsca dla dzieci z terenów miejskich w dniach 9 lipca do 23 lipca w miejscowości Przywidz Ośrodek „Na Stoku”.