Komisja ds. Profilaktyki i …

     Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin informuje, iż zgłosiła swój udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2009r. 

Od kilku lat uczestnikami kampanii były poszczególne szkoły naszej gminy. W bieżącym roku zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu zgłaszając udział miasta i gminy.  

    Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 

   Poza tym zgłosiliśmy udział w Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Edukacyjnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”         

     Celem kampanii jest ograniczanie populacji osób pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy. Chcemy zachęcić konsumentów do oceny własnego modelu picia i ostrzec ich przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić u osób pijących alkohol. Kampania będzie doskonałą okazją do edukacji na temat liczenia ilości wypijanego alkoholu oraz do promocji testu rozpoznawania zaburzeń związanych ze spożywaniem alkoholu AUDIT.