Komunikat

Komunikat
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie właściwego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informuję, że od dnia 12 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie czynny będzie
w godzinach od 8:00 do 13:00. W celu załatwienia spraw należy się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 58/ 536 12 47 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: poczta@mops.pelplin.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pelplinie
Maciej Laskowski