KONCERT

Skojarzenie elementów wykładu ze swobodną artystyczną narracją i muzyczną prezentacją, jest najwłaściwszą formą dotarcia do młodzieży. Koncert organizowany jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Pelplin i sfinanasowany będzie ze środków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin, który jest honorowym patronem imprezy.

Serdecznie wszystkich ZAPRASZAMY !!!