Konferencja

Dnia 29 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,  realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie. Projekt ten nosi nazwę „Aktywizacja lokalna osób bezrobotnych”, realizowany jest od 2008 roku.
W 2011 roku w projekcie bierze udział 16 osób.W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy w Pelplinie  Pan Andrzej Stanuch, Przewodniczący Komisji   ds. Oświaty i  Spraw Społecznych Pan Ryszard Rogaczewski, beneficjenci projektu oraz pracownicy MOPS.