Konkurs „Antek”

Konkurs realizowany w ramach projektu ”Trzymajmy się razem- Forum” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i nagradzanie skutecznych i nowatorskich rozwiązań oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze problematyki społecznej.W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze inicjatywy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i które podejmują przynajmniej jeden z niżej wymienionych tematów:

  •           Wyrównanie szans na rynku pracy, 
  •           Promowanie mobilności i elastyczności zawodowej,
  •           Promowanie postaw aktywnych w życiu społecznym i/lub zawodowym,
  •          Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zgłoszenie do Konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu na adres biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ( ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk) ankiety konkursowej. Termin przesyłania ankiet do Biura upływa 31 sierpnia 2009r ( decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do biura FRDL w Gdańsku).Więcej informacji, regulamin Konkursu „Antek” oraz formularz ankiety znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: www.gdansk.frdl.pl