LISTA RANKINGOWA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin nr 31/2021 z dnia 25.02.2021 r., przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pelplin w 2021 roku.

Szczegóły dostępne w linku wyniki naboru.