Możliwość odbycia szkolenia

2. ODBIORCY PROJEKTU:
Projekt skierowanych jest do kobiet, które:
– ukończyły 30 rok życia;
– posiadają minimum średnie wykształcenie;
– są bezrobotne, lub
– są zatrudnione i planują zmienić miejsce pracy.
3. ZAPEWNIAMY:
a. bezpłatne materiały szkoleniowe;
b. wykwalifikowaną kadrę trenerską;
c. odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową;
d. ciepły posiłek i poczęstunek w trakcie szkolenia;
e. możliwość pełnego wyżywienia i zakwaterowania dla osób dojeżdżających;
f. możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA – 12 DNI (96 h lekcyjnych)

 

KONTAKT:

 Telefon: (58) 5557816

E-mail: arnika.samborska@combidata.com.pl 

Internet: 30.eduportal.pl