Nabór wniosków 2022 – GKPiRPA

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności. Wnioski na 2022 r. można składać do dnia 13.05.2022 r., do godz. 14:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

DRUK WNIOSKU