Nabór wniosków

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2017 r. można składać do dnia 10.02.2017 r. godz. 14:00 na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wzór wniosku w formacie doc.
Wzór wniosku w formacie pdf.

Przewodniczący Komisji
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Tomasz Czerwiński