Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gmina Pelplin w 2024 roku będzie realizować kolejną edycję ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie.