Nabór wniosków

       Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2015 r. można składać od dnia 13.11.2014 r. do dnia 31.01.2015 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie , Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych