Nowy okres świadczeniowy 2016/2017 – Fundusz Alimentacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można odbierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Socjalnych, Pl. Grunwaldzki 6 (dawne Biuro Rady Miejskiej) od dnia 1 sierpnia 2016 r. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-536-12-47 wew. 14