Nowy okres zasiłkowy dot. świadczeń rodzinnych

 W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne, lub świadczenie pielęgnacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca 2008r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień, następuje do dnia 30 września 2008r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne lub świadczenie pielęgnacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2008r. do dnia 30 września 2008r., ustalenie prawa do tych świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień, następuje do dnia 31 października 2008r. Terminy wypłat zasiłków na nowy okres zasiłkowy, podane będą w decyzji przyznającej świadczenie. Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy zajmujący się: świadczeniami rodzinnymi – Pani Jolanta Dembek, Pani Krystyna Janik oraz Pani Marzena Patej.Terminy wypłat świadczeń rodzinnych w miesiącu lipcu i sierpniu nie ulegają zmianie.            

Z-ca  Kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Jolanta Dembek