OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania, w roku 2017″.

Szczegóły w linku poniżej:

OGŁOSZENIE