OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2017”

Szczegóły ogłoszenia w linku poniżej:

OGŁOSZENIE