Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie „Programu „Rodzina 500 plus”

Z dniem 1 kwietnia  2016 r. wchodzi w życie Program „Rodzina 500 plus”, jednocześnie dotychczasowy Referat Socjalny z siedzibą przy ul. Mickiewicza zostaje włączony w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym przekazuję informację dla mieszkańców Gminy Pelplin.

  1. Zmiana adresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i nowe zadanie w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, od 1 kwietnia 2016 r. realizowane będą w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 7
(w dotychczasowym lokalu Rady Miejskiej w Pelplinie, naprzeciw Urzędu Miasta i Gminy Pelplin).

  1. Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (Program „Rodzina 500 plus”).

Wnioski na świadczenie wychowawcze  można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Aby nie powodować niepotrzebnego oczekiwania na przyjęcie wniosku w pierwszych dniach miesiąca kwietnia, ustawodawca przeznaczył na to okres 3 miesięcy – od miesiąca kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Na wniosek złożony po 1 lipca 2016 r. zostanie przyznane świadczenie od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Druki wniosków oraz informacje o Programie Rodzina 500+ można uzyskać w Referacie Socjalnym przy ul. Mickiewicza i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Pl. Grunwaldzki w godzinach pracy oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Patryk Demski
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Wzór wniosku pdf

Wzór wniosku docx

Oświadczenie 500+