Ogłoszenie do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Plac Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługi społeczne prowadzonym na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Na  „Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na Rzecz Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pelplin- Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie”.

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania w formacie pdf: tutaj.