Ogłoszenie o naborze wniosków.

      Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2014 r. można składać od dnia 01.11.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1, 83-130 Pelplin, osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

     

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Maria Pańczyk