Ogłoszenie o naborze wniosków

     Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie profilaktycznej działalności sportowej. Wnioski na 2013 r. można składać do dnia 30.IX.2013 r. na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 7/1 osobiście lub drogą pocztową. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

      Po każdym kwartale rozpatrzone wnioski zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej MOPS Pelplin w zakładce Komisji.

 

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

Maria Pańczyk