Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą ” Świadczenie usług opiekuńczych w mieście i gminie Pelplin dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pelplinie, w miejscu ich zamieszkania, w roku 2018r.”

Szczegóły tutaj.