Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą ” Świadczenie specjalistycznych usług i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2018″.

Szczegóły tutaj.